Proces pielęgnowania pacjenta na oddziale paliatywnym

Pobierz

Pacjent ćwiczy na rotorze elektrycznym.. Postępowanie w POChP składa się z czterech następujących elementów: 1. oceny i monitorowania choroby, 2.Wigilia na oddziale paliatywnym zawsze jest szczególna, dla niektórych pacjentów - ostatnia w życiu.. Mirosław Jarosz /Foto Gość Tuż przed świętami Narodzenia Pańskiego na Oddziale Medycyny Paliatywnej w Polanicy-Zdroju odbyło się spotkanie opłatkowe.. Oprócz działalności samopomocowej, na chorych oddziałuje starannie skomple - towany zespół terapeutyczny, który tworzą: terapeuta zajęciowy, arteterapeuta, psy - cholog, aromaterapeuta i muzykoterapeuta.. Opieka pielęgniarska nad chorym w bezpośrednim okresie po zabiegu operacyjnym powinna się koncentrować na kilku ważnych elementach: ( według schematu PPP) 1.Kontrola stanu świadomości chorego.. Cel: Zwiększenie poziomu wiedzy pacjentki, zmiana stylu życia.. Zaangażowanie rodziny w pomoc przy porannej toalecie (dostarczenie kosmetyków, uporządkowanie stolika).. Wcześniej nie przyjmowała leków na nadciśnienie.. W trakcie leczenia paliatywnego wykonuje się również badania specjalistyczne, diagnostyczne, które mają na celu podjęcie decyzji co do poszerzenia procesów terapeutycznych.Opieka pielęgniarska nad pacjentem w oddziale chirurgii ogólnej, po zabiegu .. zapewnienie intymności, zachowanie taktu stosowanie niewerbalnych środków przekazu wykonywanie inhalacji dwa razy dziennie (berodual) pozycja półsiedząca odpowiednie dbanie o higienę cewnika założonego do pęcherza moczowego (płukanie cewnika dwa razy dziennie) prowadzenie bilansu płynów podanych i wydalanych kontrolowanie i zaznaczanie wypróżnień w karcie pacjenta dbanie o higienę krocza i pośladków tak, aby nie doszło do powikłań .Proces pielęgnowania pacjenta niewydolnego oddechowo, zaintubowanego Kategoria » Intensywna terapia i anestezjologia Problemy pielęgnacyjne: 5..

3.Proces pielęgnowania pacjentki na oddziale internistycznym.

Trudność w utrzymaniu higieny osobistej.Zapewnienie komfortu fizycznego.. Eliminacja z diety czynników wywołujących wzdęcia, potraw ciężkostrawnych, wzdymających jak kapusta, groch, fasola, dania smażone na głębokim oleju, napoje gazowane.. Podopieczna: M.B., sala 317 Rozpoznanie: C. II P. II XL hbd.Zadaniem zakładów opiekuńczo-leczniczych (w tym hospicjów) jest okresowe lub stałe objęcie całodobową pielęgnacją i kontynuacja leczenia osób przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie szpitalne, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w .proces pielęgnowania na oddziale paliatywnym - znaleziono 0 notatek, strona 1/0 Niestety nie posiadamy notatek spełniających podane wymagania.. Ważnym elementem jest takżeDziałania pielęgnacyjne obejmujące zwilżanie ust, oklepywanie, zapobieganie odleżynom, a nawet wsparcie psychiczne chorego, jak i jego rodziny.. Problem: Deficyt wiedzy pacjentki na temat cukrzycy.. Pielęgniarki w zależności od specyfiki pracy, oddziału i samych chorych muszą umieć odnaleźć się w komunikacji na różnych płaszczyznach i w rożnych sytuacjach..

Spróbuj inaczej sformułować pytanie.Proces pielęgnowania.

Prowadzenie stałej obserwacji pacjenta pod kątem występowania wzmożonej obrony mięśniowej i napięcia powłok skórnych oraz cech podrażnienia otrzewnej w wyniku pęknięcia narządów wewnętrznych.. 60 - letnia pacjentka przyjęta z powodu coraz częściej zdarzających się skoków ciśnienia tętniczego krwi.. - Przedstawienie zamienników niezdrowych przekąsek.. Wykonywanie higieny ciała chorego lub pomoc w jej wykonaniu.. Przyłożenie ciepłego kompresu na powłoki skórne.. Monitorowanie pacjenta przyrządowe oraz bezprzyrządowe w zakresie układu krążenia, oddychania i układu nerwowego.. Gdy mamy doczynienia z osobą leżącą ćwiczenia należy rozpocząć od masażu, kolejno przechodząc do wykonywania ćwiczeń biernych, a następnie ćwiczeń czynnych.Główną cechą pielęgniarki jest po prostu spojrzenie i otoczenie pacjenta opieką w wymiarze holistycznym.. W wyniku przeprowadzonej operacji czuje miejscowy ból w okolicy rany pooperacyjnej, nudności oraz wymioty.. Opieka paliatywna i hospicyjna ma na celu poprawę jakości życia chorego i jego bliskich zmagających się z codziennymi problemami związanymi z postępującą, często nieuleczalną chorobą..

Motywowanie pacjenta poprzez wskazywanie na czynności, które wykonuje poprawnie i właściwie.

Wszystko zależy od aktualnej pozycji chorego - zdecydowanie łatwiej przekazuje się dobre wiadomości czy pozytywne prognozy odnośnie rokowana w chorobie, niż te złe.Opieka paliatywna i hospicyjna.. Niewydolność oddechowa, Kontrola bilansu płynów, Infuzja płynów drogą dożylną( i.v), .. Proces pielęgnowania pacjenta paliatywnegoPacjent paliatywny — proces pielęgnowania.. Podejmowane działania służą zapobieganiu cierpienia, niesieniu ulgi, leczeniu bólu i innych objawów somatycznych .Diagnoza pielęgniarska - Pacjent 60 lat przyjęty na oddział chirurgiczny z powodu zmian nowotworowych na jelicie grubym.. - Uczestniczyć w leczeniu objawowym.. Do głównych zadań opiekuna osoby terminalnie chorej jest: Pomoc w złagodzeniu cierpienia psychicznego i duchowego pacjenta; Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów społecznych; Zapewnienie edukacji zdrowotnej dla osób objętych opieką, członków ich rodzin oraz ich gościProblemy pielęgnacyjne: Uporczywy kaszel bez odksztuszania wydzieliny.,Niewydolność pacjenta w zakresie samoobsługi z powodu niedowładu lewostronnego oraz przykurczu kończyny górnej lewej.,Trudność w utrzymaniu higieny osobistej.,Możliwość wystąpienia powikłań takich jak: odleżyny, przykurcze, zaniki mięśniowe; powikłania zatorowo - zakrzepowe,Możliwość wystąpienia powikłań ze strony układu oddechowego ( zapalenie płuc),Możliwość wystąpienia odparzeń w .Plik pr..

Podstawowym działaniem pielęgniarki jest roz-poznanie stanu bio-psycho-społecznego pacjenta.

Zmiana pieluchomajtek, bielizny osobistej i pościelowej w razie potrzeb.Pielęgniarka dba o koordynację i zabezpieczenie chorego w środki pomocnicze, sprzęt pomocniczy i rehabilitacyjny w zależności od potrzeby.. 2.Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych chorego.- Prowadzić proces pielęgnowania chorego w oddziale paliatywnym.. Pacjent miewa złe samopoczucie oraz ma negatywny stosunek doCzas przebywania pacjenta na przepustce nie może być dłuższy niż 2 dni w miesiącu.. Opracowali oni w grudniu 2005 rokuPielęgnacja pacjenta z reumatoidalnym zapaleniem stawów.. Pacjenta powinno się nauczyć świadomego oraz kontrolowanego rozluźniania mięśni.. - Polecenie spożywania dużej ilości niesłodzonych .Ten etap leczenia można podzielić na dwie fazy - jest to decyzja i zgoda chorego na leczenie oraz przygotowanie do rozpoczęcia chemioterapii, zakończone przyjęciem na oddział dzienny lub stacjonarny.. Odczuwa niepokój związany ze swoim stanem zdrowia.. W związku z dużą liczbą zachorowań na POChP istotny staje się proces pielęgnowania pacjenta borykającego się z tą chorobą.. Pacjentka jest w stanie ogólnym dobrym, obawia się o swoje zdrowie.. Warunki zaliczenia: - 100% obecności, aktywny udział w zajęciach, uzyskanie zaliczenia z wymaganych programem umiejętności.Do obowiązków pielęgniarki paliatywnej należy zapewnienie odpowiedniej jakości życia chorego oraz jakości umierania.. Ostateczną decyzję o objęciu pacjenta opieką paliatywną i hospicyjną podejmuje lekarz udzielający świadczeń w oddziale medycyny paliatywnej lub w hospicjum stacjonarnym.na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc należy znikoma świadomość na temat choroby [3].. Samodzielność zawodowa pielęgniarki paliatywnej jest wyznacznikiem sposobu myślenia, systemu wartości i zaangażowania stając się sztuką w bezpośrednim kontakcie z chorym umierającym.Działania pielęgniarskie: 1.. 4.Jednym z podstawowych zadań lekarza i pielęgniarki paliatywnej jest przekazywanie informacji odnośnie choroby, objawów raka, podawania leków, obsługi aparatury, wykonywania czynności pielęgnacyjnych, masażu, wsparcia żywieniowego czy terapii alternatywnych stosowanych przez wielu chorych z zaawansowanymi i postępującymi schorzeniami.Celem procesu pielêgnowania jest odzyskanie przez pacjenta samodzielnoœci w troszczeniu siê nie tylko o w³asne zdrowie, ale tak¿e rozwój posiadanych przez niego zdolnoœci koniecznych do opiekowania siê sob¹ oraz innymi osobami.. W chwili przyjęcia RR wynosi 150/80 mmHg.11.. Metody kształcenia: - Instruktaż, praca pod kontrolą, sprawdzian praktyczny, pokaz, seminarium, metoda przypadku.. Rehabilitant wykonuje masaż kończyn górnych i dolnych oraz ćwiczenia bierne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt