Skierowanie na badania sanitarno epidemiologiczne pdf

Pobierz

Dowiedz się, jak wypełnić skierowanie na badania lekarskie pracownika oraz jakie elementy musi ono zawierać.. Microsoft Word - skierowanie edytowalne na bad san-epid CM i Gabinet.docx Author: MAREK Created Date: 3/17/2020 9:58:14 AM .a) Skierowanie na badanie sanitarno epidemiologiczne (wypełnia pracodawca) b) Karta badania sanitarno epidemiologicznego (częściowo wypełniona przez pracownika) c) Zaświadczenie dla celów sanitarno epidemiologicznych- obrót żywnością (całe wypełnione przez pracownika)kierującej na badanie Godziny przyjęć: Gabinet Medycyny Pracy lek.med.. Podczas rezerwacji terminu badania i wizyty u lekarza Medycyny Pracy należy posiadać skierowanie w celu przekazania niezbędnych informacji .SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE (sanitarno-epidemiologiczne) Działając na podstawie art. 229 § 4a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn.. profilaktyczne na wniosek własny.doc: Wzór skierowania na bad.. To on jest odpowiedzialny za skierowanie Cię na badania i pokrycie kosztów związanych z jego wykonaniem.Badanie nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych i pracowników niepedagogicznych tych szkół na terenie woj. wielkopolskiego 01.12.2020 Finał konkursu "Nie daj szansy AIDS" - 2020r.Ze względu na powtarzające się częste niejasności związane z treścią skierowań na badanie, proponujemy aby w przypadku konieczności wykonania badania sanitarnego przekazywać pracownikom osobny druk skierowania - w tym celu na naszej stronie pobrać można druk skierowania na badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych.Skierowanie na badania profilaktyczne (Pobierz) Skierowanie na badania sanitarno-epidemiologiczne (Pobierz) Pracodawców nieposiadających umowy z ZUM M-P-K prosimy o kontakt w celu jej podpisania : tel..

Zastąpiły ją badania sanitarno-epidemiologiczne.

Legnicką a Dworcem Świebodzkim) Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 14:00 - 16:30 09:00 - 11:00 14:00 - 16:30 14:00 - 16:00 09:00 - 11:00 tel.. Prace na stanowiskach zwi zanych z kontaktem z wod oraz rodkami sáX * cymi piel gnacji skóry lub luzówek innych osób oraz stwarzaj cych zagro *enie przeniesienia drog kontaktow zaka *enia na inne osoby, niezale *nie od rodzaju wykonywanych czynno ci zawodowych, wykonywane przez osoby zatrudnione w: 1) przedszkolach i innych miejscach przebywania dzieci do lat 6;Skierowanie_na_badania_profilaktyczne_(obowiazujace_od_15_12_2020).doc: Wzór skierowania na bad.. Badania przesiewowe u nauczycieli.. Wzór skierowania na konsultację psychologiczną.doc: Wzór skierowania na bad.. : 71 7849053Skierowanie na badanie nauczyciela akademickiego w związku z urlopem na poratowanie zdrowia.pdf pdf 28.66 kB Skierowanie na własny wniosek.pdf pdf 792.38 kB Skierowanie zewnętrzne.doc doc 39.5 kBKażdy pracodawca ma obowiązek skierowania pracownika na badania lekarskie.. 234, poz. 1570, z późniejszymi zmianami) proszę o przeprowadzenie badań:SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE *)(wstępne / okresowe / kontrolne) dodatkowo sanitarno-epidemiologiczne Działając na podstawie art. 229 § 4a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn..

12 39 51 111, e-mail: sanitarno-epidemiologiczne .

2013, poz 947 z późn.zm.. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.. nauczyciela akademickiego w związku z urlopem na poratowanie zdrowia.pdf)Kraków.. ( pieczęć zakładu pracy) SKIEROWANIE NA BADANIA DO CELÓW SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNYCH Kierujemy na badania sanitarno - epidemiologiczneSkierowanie na badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych .. przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby: .. Lekarz wydaje orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne, ale nie musi wpisywać informacji do książeczki .. 72-400 Kamień Pomorski .. Pobierz darmowy wzór skierowania w dwóch formatach - pdf i docx!Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych mają na celu wykluczenie (bądź wykrycie) schorzeń stanowiących przeciwwskazanie do pracy w kontakcie z żywnością (zwłaszcza choroby biegunkowe, nosicielstwo salmonellozy) lub schorzeń przenoszonych drogą kropelkową (zwłaszcza gruźlica) u osób, których charakter pracy wymaga stałego .Created Date: 1/2/2017 10:48:23 AMPrace na stanowiskach związanych z wytwarzaniem, pakowaniem, dystrybucją lub przechowywaniem nieopakowanej żywności, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz leków doustnych, przygotowaniem i wydawaniem posiłków, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i leków, a także myciem naczyń i pojemników przeznaczonych na .Badania sanitarno-epidemiologiczne ze skierowaniem od pracodawcy..

Koszt badania na nosicielstwo z kału to ok. 100 zł.

Włodzimierz Idec ul. Ziemowita 1, I piętro pok.. Istnieją przypadki, w których badania sanitarno-epidemiologiczne przeprowadzisz na wyraźne polecenie obecnego pracodawcy.. zm.), kieruję na badania lekarskie:Title: skieropwanie na badanie sanitarno epidemiologiczne.doc Author: malbork.pl Created Date: 20070119134203ZSkierowanie na badania do celów sanitarno-epidemiologicznych Kierujemy na badania: Pani/Pan urodzona/y: PESEL* Adres zamieszkania która/y ☐ będzie ☐ jest zatrudniona/y na stanowisku/ach: Zakres czynności, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby: 6 6 7 GZSKS-F07 03/19SKIEROWANIE NA BADANIE LEKARSKIE DLA CELÓW SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNYCH na podstawie §2 rozp.. ), kieruję na badanie lekarskie:3. zm.), kieruję na badania lekarskie:DLA CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH Imi .. Osoba kierowana na badanie wykonuje lub wykonywać będzie czynności zaznaczone poniżej.. Nr 234 poz.1975) proszę o wykonanie badania lekarskiego I Dane identyfikacyjne pracodawcy: Na.SKIEROWANIE NA BADANIE DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH Działając na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.. Ich wynik jest tak samo ważny jak książeczka.. 109 (pomiędzy ul.. Książeczka sanepidowska straciła ważność w 2008 roku..

NIP ...Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych straciła moc prawną.

Zgodnie z Ustawą o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi, pracownicy wykonujący prace, w czasie których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, powinni mieć wykonane badania do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz posiadać "Zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno .Na wyniki badania na nosicielstwo z kału czeka się od 2 do 7 dni.. Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych przeprowadza się u uczniów, studentów, doktorantów kształcących się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby oraz u osób podejmujących lub wykonujących prace, przy wykonywaniu których .W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies.. Skierowanie na badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych Stosownie do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. Nr 25, poz. 191) oraz ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U.przeznaczonych na żywność, wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub na leki, stwarzające zagrożenie przeniesienia drogą pokarmową zakażenia na inne osoby, niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych, wykonywane przez osoby zatrudnione w: 1) zakładach żywienia zbiorowego;Skierowanie na badanie lekarskie do celów sanitarno‐epidemiologicznych Stosownie do Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz. U.. Tutaj ceny są różne i zależą od miejsca, do którego się udasz.Obowiązek wykonania badań sanitarno-epidemiologicznych.. 2008 Nr 234, poz. 1570, tj. Dz. U..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt