Podsumowanie pracy w przedszkolu za drugie półrocze

Pobierz

Bożena Winczewska.. Praca dydaktyczno- wychowawcza obejmowała realizację treści programowych zawartych w programie "Razem w przedszkolu"Jolanty Andrzejewskiej i Jolanty Wieruckiej, który jest zgodny z podstawą programową i koncentruje się wokół dwóch kluczowych procesów, a mianowicie: procesu adaptacji w przedszkolu i .wynikających z planu pracy przedszkola i Statutu - sukcesy, trudności Dyskusja Wnioski i uwagi rodziców, nauczycieli do dalszej pracy.. Obecnie do grupy uczęszcza 17 dzieci.. W roku szkolnym 2013/2014 do grupy najmłodszych dzieci - 3,4 letnich uczęszcza 15 dzieci (w tym9 - dziewczynek, 6 - chłopców oraz siedmioro - 4-latków i ośmioro - 3-latków).Praca wychowawczo-dydaktyczna w grupie obejmuje realizację treści zawartych w programie edukacji przedszkolnej "Nasze Przedszkole" M.Kwaśniewskiej, W.Żaby-Żabińskiej oraz podstawie programowej "Wychowanie w Przedszkolu".. Sprawy różne 4.. Praca wychowawczo - dydaktyczna w grupie III obejmowała realizację treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego "Zanim będę uczniem" Wydawnictwa Edukacja Polska.Podsumowanie I półrocza w przedszkolu - o czym pamiętać podsumowując pierwszy semestr po reformie .. omówić wnioski z nadzoru za I półrocze z jednoczesnym dokonaniem oceny realizowanych działań i uzyskanych efektów w tym zakresie.. Oddział pracuje od godziny 8.00 do godziny 15.00..

Podsumowanie pracy z dziećmi w grupie 3,4-latków.

Na co zwrócić szczególną uwagę, jakie .Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w grupie Sówki w I półroczu w roku szkolnym 2018/2019 r. Grupa liczy 26 dzieci, 14 dziewczynek i 12 chłopców.. Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski "Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .Grupa I prowadzona jest przez nauczycielki: XX Stan grupy wynosi 24 dzieci, 13 dziewczynek i 11 chłopców.. Praca wychowawczo - dydaktyczna w grupie III obejmowała realizację treści .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze roku szkolnego 2019/2020 nauczyciela wspomagającego dla uczennicy klasy 1 szkoły podstawowej.Zaznaczę, że sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu nie jest dokumentem standaryzowanym, dlatego też w każdej placówce wygląda inaczej.. Głównym celem mojej pracy było wspomaganie, ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i .Stanowią one podstawę do modyfikacji planu pracy szkoły oraz planu nadzoru pedagogicznego dyrektora placówki na drugie półrocze roku szkolnego.. Wychowawczynie: Barbara Golian, Sylwia Wyszomirska Grupa "Muchomorki" liczy 24 dzieci: 13 dziewczynek i 11 chłopców..

Sprawozdanie z pracy za II półrocze_Strona_2.jpg.

Pozdrawiam serdecznie.. Spróbujmy zastanowić się nad tym, jakie obszary pracy szkoły należy podsumować, na które szczególnie powinni zwrócić uwagę dyrektor i nauczyciele, jakie wnioski bądź rekomendacje .Zarządzenie nr 14_2020-2021 w sprawie: przeprowadzenia zebrań Rady Pedagogicznej w sprawie podsumowania pracy za I półrocze w roku szkolnym 2020/2021Grupa oddziału przedszkolnego liczy 7 sześciolatków i 10 pięciolatków.. Grupa dzieci 3,4 - letnich, to ciągłe wyzwania, które na co dzień należy pokonywać.. Prowadzona jest przez Izabelę Woźniak, Martę Akus.. Rozpoczynając pracę warto poprosić opiekuna, innego nauczyciela czy też dyrektora o wgląd do sprawozdań z lat ubiegłych.Sprawozdanie z pracy wychowawczo - dydaktycznej PODSUMOWANIE PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJW PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2011/2012W GRUPIE "SŁONECZKA" Grupa "SŁONECZKA" liczy 24 dzieci w tym 15 chłopców i 9 dziewczynek.. Wychowawca: Maria Szczęch.. W bieżącym roku szkolnym pracujemy na książkach wydawnictwa PWN "Trampolina".Kształtując prawidłową postawę, dzieci utrwalają znajomość orientacji w schemacie własnego ciała i drugiej osoby.. Data publikacji: 5 stycznia 2018 r. Poleć znajomemu.. 6 czerwca 2020 at 11:25.. Praca z tak małymi dziećmi wiąże się z nieustannym naciskiem na kształtowanie samodzielności, uspołecznianiem, a także oddziaływaniem na pozostałe funkcje .Podsumowanie pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej za I półrocze roku szkolnego 2015/2016 GRUPA "Bolka i Lolka" Grupa liczy 25 osób (18 dziewczynek i 7 chłopców, a pod względem wieku 7 - 4-latków, 18 - 5-latków)..

Praca wychowawczo - dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programowąDziękuję bardzo za wzór podsumowania pracy zdalnej.

3) określić do każdego wniosku rekomendację do pracy w II półroczu: zaplanować działania .Podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej w II półroczu roku szkolnego 2005/2006 w grupie II Misie.sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuŃczej w i pÓŁroczu w grupie v - "krasnoludki".. 6 dzieci doszło do grupy od września 2012 r., pozostałe uczęszczają do niej drugi rok.. Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona była w oparciu o Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" zatwierdzoną rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej .Grupa "Kotki" w roku szkolnym 2018/2019 liczy 29 dzieci: 12 dziewczynek i 17 chłopców.. Adaptacja nowych dzieci w grupie przebiegła dobrze, choć dla wszystkich była to trudna sytuacja.. Praca dydaktyczno-wychowawcza obejmowała realizację treści zawartych w "Podstawie programowej wychowania .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej Rok 2012/2013 semestr I Grupa III - 4-latki.. Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza i jej efekty Grupa 3-4-latków liczyła 21 osób (6 dziewczynek i 15 chłopców, a pod względem wieku 11 4-latków, 9 3-latków i 1 2-latka).. W drugim semestrze czeka nas praca niech więc każdy z ferii bezpiecznie wraca.. Wszystko czytelnie napisane..

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej w II półroczu w grupie 4-latków Grupa "Muchomorki" liczy 25 dzieci: 13 dziewczynek i 12 chłopców.

Praca dydaktyczno-wychowawcza w grupie będzie obejmowała realizację treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego "Hop do góry" wydawnictwa PWN.Dzieci posługują się liczebnikami głównymi i porządkowymi w większości w zakresie 10, ćwiczą umiejętność rozróżniania strony lewej i strony prawej, posługują się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni względem siebie, rozpoznają figury geometryczne, tworzą zbiory przedmiotów wg określonych cech, odwzorowują liczebność zbiorów za pomocą liczmanów lub znaków graficznych, dodają na konkretach w zakresie 9, znają stałe następstwo pór .Sprawozdanie z pracy w grupie 3-4-latków za rok szk.. Większość dzieci uczęszcza do przedszkola drugi bądź trzeci rok, dla trójki dzieci jest to .We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci.. Zebranie podsumowujące pracę wychowawczo - dydaktyczną za drugie półrocze Przedstawienie wyników badań umiejętności dzieci w grupie, sukcesy, trudnościPraca wychowawczo-dydaktyczna w grupie opierała się na realizacji treści zawartych w programie edukacji przedszkolnej "Nasze Przedszkole" M. Kwaśniewskiej, W. Żaby-Żabińskiej oraz Podstawie Programowej "Wychowanie w Przedszkolu".. Klasa III B. Nasza klasa jest wspaniała, co dzień szóstka, co dzień pała.. Zazwyczaj też w tym okresie dyrektorzy przeprowadzają wymaganą przepisami radę pedagogiczną, na której omawiane są wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.Jak wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek: "dyrektor .SPRAWOZDANIA, EWALUACJA, PODSUMOWANIA w przedszkolu • pliki użytkownika jo-chom przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Roczna analiza pracy wychowawczo dydaktycznej.doc, Sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej 2.docxPierwsze półrocze za nami, wszystkim dziękujemy i poprawę w niedociągnięciach obiecujemy.. Główny cel mojej pracy to wspomaganie, ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym .Podsumowanie I półrocza w przedszkolu - zadania dyrektora.. Witam, czy w obecnej sytuacji, mam na myśli nauczanie zdalne, pisać w przedszkolu podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej za II semestr, przedszkole pracuje, praca zdalna prowadzona .Publiczne Przedszkole nr 10 Jastrzębie-Zdrój.. Rok szkolny 2013/2014.. Organizują swobodne zabawy ruchowe.. Czworo dzieci uczęszcza do przedszkola pierwszy rok.Frekwencja za I półrocze wynosi .Grupa jest bardzo żywa, wesoła, ruchliwa oraz głośna.…Koniec pierwszego semestru i początek drugiego to dobry czas na podsumowania działalności przedszkola.. My się pani nie boimy, ale bardzo ją lubimy.Sprawozdanie z pracy w grupie 4-latków "Marynarze" za I półrocze roku szkolnego 2011/2012 Grupa "Marynarze" prowadzona jest przez Beatę Barańczuk i Izabelę Kaszubę.. Chętnie uczestniczą w zabawach ruchowych kształtujących postawę: orientacyjno-porządkowe, z elementami czworakowania, biegu, podskoku, czołgania rzutu i chwytu.Plik sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej.doc na koncie użytkownika megi144 • folder podsumowanie pracy • Data dodania: 23 cze 2011 ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt