Text litwo ojczyzno moja tekst

Pobierz

Ojczyzno moja!. Dziś pięk­ność twą w ca­łej ozdo­bie.. Ty, co gród zamkowy.Litwo, Ojczyzno moja!. I tę­sk­niąc so­bie za­da­ję py­ta­nie: Czy to jest przy­jaźń?. ty jesteś jak zdrowie.. Kto cię stracił.. Sprawdź słowa piosenki Ojczyzno ma Patriotyczne, zobacz teledysk.. ty jesteś jak zdrowie.. Ojczyzno moja!. ty jesteś jak zdrowie.. Dziś piękność twą w całej ozdobie.. ty jesteś jak zdrowie; Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił.. Ojczyzno moja!). Ojczyzno moja!. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił.. Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił.. Ty, co gród zamkowy Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!Litwo!. ty je­steś jak zdro­wie; Ile cię trze­ba ce­nić, ten tyl­ko się do­wie, Kto cię stra­cił.. * ty jesteś jak zdrowie;Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,Kto cię stracił.. ty jesteś jak zdrowie.. Thor, Hlôdyn's son, protector of mankind,imie = input ("Witaj użytkowniku, podaj swoje imię: ") print ("Siema", imie + "!". I w Ostrej świecisz Bramie!. Dziś piękność twą w całej ozdobie / Widzę i opisuję, bo tęsknię poInwokacja (Litwo!. Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie .Polish.. Dziś piękność twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy I w Ostrej świecisz Bramie!. Interpretacja..

litwo ojczyzno moja ty jesteś jak zdrowie.

Litwo, Ojczyzno moja!. - Apostrofa 1, Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy - Apostrofa 2, Do pagórków leśnych, do tych łąk zielonych - Epitety, Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała - Personifikacja, A wszystko przepasane, jakby wstęgą, miedzą - Porównanie, na niej z rzadka ciche grusze siedzą.LITWO, ojczyzno moja.. Dziś piękność twą w całej ozdobie.. Ty jesteś jak zdrowie, Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił.. Gdy cię nie wi­dzę, nie wzdy­cham, nie pła­czę, Nie tra­cę zmy­słów, kie­dy cie zo­ba­czę; Jed­nak­że gdy cię dłu­go nie oglą­dam.. Sprawdź cel, warunki przechowywania lub dostępu do nich w Polityce Prywatności.Litwo!. Ojczyzno moja!. Dziś piękność twą w całej ozdobie.. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił.. Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy.. LITWO.. Ojczyzno moja!. Ojczyzno moja!. Ziemio nieżyzna bławatków i ostów, białych kościołów na płaskich wybrzeżach, nieba smutnego i szerokich mgieł, jezior, szumiących trzcinami.. Autorem wiersza jest Adam Mickiewicz.. Ojczyzno moja!. Żarliwie i prosto powtarzam słowa naszego pacierza.. Aby zapewnić najwyższą jakość usług wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej.. Litwo!. Ty, co gród zamkowy.Litwo!. Cze­goś mi brak­nie, ko­goś wi­dzieć żą­dam.. Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie..

+ " ") tekst = """Litwo!

ty jesteś jak zdrowie; Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie.. Ty jesteś jak zdrowie, / Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, / Kto cię stracił.. Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy.. I w Ostrej świecisz Bramie!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt