Uzupełnij tekst podanymi przyimkami z rodzajnikami neben dem

Pobierz

Wpisz w nawiasie rodzajnik poda… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Uzupełnij zdania rodzajnikami określonymi i przyporządkuj je zdjęciom A-I.. 2010-05-17 06:15:09 Uzupełnij zdania odpowiednimi wyrażeniami przyimkowymi.Wykorzystaj podane wyrazy.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz …Rodzajniki niemieckie - podsumowanie.. Rodzajnik może być określony (der,die,das), nieokreślony (ein, eine), może go nie być wcale (rodzajnik zerowy) lub może być …Keine Angst vor dem Test!. Q A U F Z U N U A. na Z W I S C H E N B. między Z A M I N S B T C. obok H I N T E R E E D. pod O B A K M U N …Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Na podstawie ilustaracji planu miasta umieszczonej w podreczniku …Znajdź je i zapisz odpowiednio przy polskim znaczeniu.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz …Das Sofa ist modern.. Wir setzen uns an den …Poniżej znajdziesz listę dostępnych kursów związanych z rzeczownikiem, rodzajnikami, liczbą pojedynczą i mnogą, homonimami, przypadkami i deklinacją rzeczowników.Uzupełnij zdania odpowiednimi rodzajnikami.. Baza zawiera ponad 500 zestawów …Uzupełnij tekst podanymi rzeczownikami.. 2016-10-30 18:02:24 Uzupełnij podane wyrażenia i zwroty wybranymi przymiotnikami 2016-04-12 20:36:14 …Następnie przejdź do zadania 3 ..

____ …Wpisz odpowiednio podane przyimki z rodzajnikami.

Przedstawiamy bazę interaktywnych ćwiczeń online z języka niemieckiego.. Przeczytaj regułę gramatyczną zamieszczoną na stronie 62 (przyimki z celownikiem i biernikiem) i uzupełnij podane zdania … 2013-03-12 17:08:21; Ułóżysz z tymi przyimkami zdania rozwinięte?. Przetłumacz na język …Przyimki określające miejsce, wymagające dopełnienia w celowniku (3 przypadek) lub w bierniku (4 przypadek): an - przy, na.. Jedno zdanie nie pasuje.. Podczas etapu I alken ulega działaniu reagenta …Ćwiczenia online z gramatyki i słownictwa niemieckiego.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Uzupełnij tekst przyimkami podanymi na marginesie.Sprawdź w słowniku …Przeczytaj tekst i odpowiedz całymi zdaniami na pytania 1-7.. Beispiel: Auf der …Z podanych wyrazów utwórz rzeczowniki złożone i zapisz je wraz z rodzajnikami.. Sprawdź z fi lmem poprawność wykonania zadania.. mamy 2 pary die i der).. Neben dem Sessel steht eine …Uzupełnij tekst przyimkami i - tam, gdzie to konieczne - rodzajnikami.. Question from @Kpz - Liceum/Technikum - Język niemieckiOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. - ÜBUNGEN 16 FOKUS .. Dopisz brakujące połączenia przyimków z rodzajnikami określonymi..

Jeśli …Uzupełnij zdania właściwymi przyimkami i rodzajnikami określonymi w celowniku.

2011-11-27 14:03:29; Uzupełnij …Przyimki określające położenie: auf - na.. Następnie posłuchaj nagrania i sprawdź rozwiązanie.. Uzupełnij …W języku niemieckim, obok przyimków z dopełniaczem, celownikiem czy biernikiem, występują także takie, które łączą się albo z celownikiem (Dativ), albo z …Uzupełnij zdania przyimkami an (am), in, vor, nach und um.. Wybierz i zaznacz jedno właściwe określenie spośród podanych w każdym nawiasie.. vor - przed.. das der dem dem die die ein eine einen einen Lieber Franz, .. 3 Uzupełnij zdania podanymi …U nas odpowiednikiem tego jest rodzajnik (der, die, das, des, dem, den - każdy w odpowiednik kolorze).. Neben …Uzupełnij poniższe zdania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt