Obróbka wstępna ryb scholaris

Pobierz

2.Obróbka wstępna brudna-ma za zadanie usunięcie z surowca zanieczyszczeń,części nadpsutych.Odbywa się w przygotowalni pierwszej.. Potrawy z ryb duszonych, pieczonych i zapiekanych 218 6.7.. W przygotowalni czystej zaprojektowano 2 ciągi technologiczne: jeden do obróbki mięsa, a drugi do obróbki warzyw.. Potrawy z ryb gotowanych 5.. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego Krakowska Akademia im.. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego magister Prawo 4.. Pytanie nr 8415 - Bogatym źródłem .Ryby i owoce morza.. Pytanie nr 8414 - Przedstawiony na rysunku kotlet to.. strony 298-306. wyszukujemy informacji: 1. ogłuszenie ryby 2. golenie ryby 3. patroszenie ryby 4. odgławianie ryby 5. filetowanie ryby 6. podział tuszek rybnych - kształty 7. formowanie filetów - kształty 8. eskalopkiPrzyczyny szybkiego psucia się ryb 2.. Natomiast obróbka indy-widualna polega naprzemieszczaniu pojedynczej ryby1.Obróbka wstępna-ma za zadanie usunięcie z surowca części niejadalnych,zepsutych, nadpsutych,posortowanie odnośnie wielkości, gatunku,jakości.Obróbka wstępna obejmuje obróbkę wstępną brudną i obróbkę wstępna czystą.. surowca w półprodukt przeznaczony do dalszych czynności technologicznych.. Pytanie nr 8411 - Surowiec po obróbce wstępnej to.. Można łączyć ryby świeże z mrożonymi, chude z tłustymi.. (2h) Przesyłam zdjęcia podręcznikowe.. Przed zabiciem rybę należy oszołomić..

Obróbka wstępna ryb 209 6.5.

Potrawy z ryb 215 6.6.1.. Potrawy z ryb gotowanych 215 6.6.2.. Jeżeli w gastronomii chcemy prowadzić produkcję od surowca, czyli nie używamy mrożonek oraz gotowców musimy być przygotowani na tzw. "obróbkę brudną".. Pytanie nr 8413 - Ekspedycja potraw to inaczej.. (technologia i towaroznawstwo) Gatunki ryb występujących w handlu.. Przetwory rybne Ryby mrożone Ryby solone Ryby wędzone Ryby marynowane Konserwy rybne 3.. Jak podzielić rybę na dzwonka?. Proces ten można podzielić na dwa zasadnicze etapy: -obróbka wstępna brudna - usunięcie części niejadalnych, mycie surowca, -obróbka wstępna czysta - mycie, rozdrabnianie.Obróbka wstępna ryb, owoców morza.. Przeczytajcie informacje zawarte w poniższej prezentacji: OBROBKA_WSTEPNA_RYB.pdf.. ROZWIĄŻ TEST TERAZ.. 3.Etapy obróbki .Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie ️ Test zawodowy - CZERWIEC 2007.. Pytanie nr 8412 - Gotowanie to.. Odłuszczanie ryb w masie polega na wymuszaniu inten-sywnego ruchu ryb względem siebie oraz względem chro-powatych elementów roboczych urządzenia Ȋodłuszczarkiȋ, powodującego odrywanie łusek.. Masę mieloną można sporządzać z mięsa kilku gatunków ryb.. Potrawy z ryb smażonych 6.Obróbka wstępna.czyli patroszenie.Jozio i Bodzio w akcji.Opracowanie publikacji : mgr inż. Dariusz Mączka , nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych Materiały przeznaczone do bezpłatnego użytku i rozprowadzaniaOBRÓBKA WSTĘPNA RYB Do podstawowych czynności obróbki wstępnej ryb należy zabijanie, oczyszczanie, patroszenie i przygotowanie półproduktów..

Obróbka wstępna ryb 4.

14.12.2020- PONIEDZIAŁEK.. technologia gastronomiczna cz.1 WSiP T.6.2.. 1. ogluszanie ryb erzanie mbtk em w górnq czešé czaszki 2. zabijanie ryb - - musi zawsze odbywaé sie w sposób humanitarny — przeciecie kregoshlpa tuž nad i pvzy ogonie, pozostawienie do wykrwawienia 3. usuwanie lusek - sposób usuwania lusek zaleŽy od gatunku ryby, åuski usuwa sie przez:Obróbka wstępna surowców Czyszczenie Segregacja Sortowanie Podsuszanie Oziębianie Kondycjonowanie Termizacja Usuwanie części niejadalnych .. operacje powinny być przeprowadzone podczas obróbki wstępnej ryb Każda grupa wyznacza lidera grupy i osobę pilnującą czasu.. Przetwory z ryb 220 6.8.. Potrawy z ryb smażonych 216 6.6.3.. Czas na wykonanie zadania 151.. Przed zabiciem rybę należy ogłuszyć, uderzając tępym narzędziem w górną część cza- szki.. "Obróbka brudna" to nic innego jak mycie, szorowanie i obieranie warzyw (przede wszystkim okopowych .-odłuszczanie ryb w masie,-odłuszczanie indywidualne.. strefa magazynowania surowcaObróbka wstępna brud-na i czysta 4 • wymienić etapy procesu produkcyj-nego w gastronomii • podać etapy procesu technologicznego • wyjaśnić pojęcia: obróbka wstępna, obróbka wstępna brudna i czysta • podać cele obróbki wstępnej • wymienić czynności podczas obróbki wstępnej brudnej i czystej wybranych ziemniaków i warzywOBRÓBKA WSTĘPNA RYB MOŻE OBEJMOWAĆ NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI: Zabijanie ryb żywych Rozmrażanie ryb mrożonych Odsalanie ryb solonych Oczyszczenie usuwanie łusek ściąganie skóry patroszenie Podział tuszek filetowanie dzielenia na dzwonka ROZMRAŻANIE RYB Ryby mrożone można rozmrażać dwoma sposobami: Na mokro- stosuje się do tuszek .• W ciągu do obróbki mięsa przewidziano: pień do mięsa, stółObróbka wstępna ryb Do operacji obróbki wstępnej ryb, w zależności od rodzaju i przeznaczenia surowca, zalicza się [19, s.186 - 203]: − mycie, − odłuszczanie (w przypadku ryb o silnie przytwierdzonych łuskach), − odgławianie (samodzielna operacja przy produkcji np. dorsza patroszonego bez głowy, jedna z operacji przy .Obróbka wstępna ryb [8, s. 65-69]..

Obróbka wstępna ryb.

Obejrzyjcie film:Obróbka wstępna "brudna" i "czysta" oraz "rozdział czasowy".. 1.Technologia gastronomiczna-zajmuje się prawidłowym doborem środków żywnościowych,technikami i procesami stosowanymi przy produkcji potraw.Zajmuje się również zmianami fizykochemicznymi oraz biologicznymi zachodzącymi w surowcach podczas ich przetwarzaniach,oraz decydujących o .Przyjęto założenie, że w projektowanej placówce nie będzie odbywała się obróbka wstępna ryb.. Najczęściej do sporządzania mas mielonychObróbka wstepna rxb šwiežych.. Aktywność i stowarzyszenia:członek koła naukowego z prawa karnego, uczestnik wyjazdów reprezentacyjnych uczelnię za granicą .Przygotowalnia wstępna ryb.. Obróbka wstępna surowców to nic innego jak uzyskanie surowców do bezpośredniej konsumpcji lub półproduktów do dalszej obróbki.. ryby słodkowodne takie jak: pstrąg, jesiotr, sum, węgorz, troć, łosoś.. W praktyce wyróżniamy obróbkę brudną i czystą.- w opisanych procesach produkcyjnych oraz sprzedaży ryb żywych będą tylko.. Mięso, drób i ryby to surowce, które powszechnie wykorzystywane są w gastronomii.. Wykształcenie Krakowska Akademia im.. Półproduktem do otrzywania potraw z ryb jest rybna masa mielona.. Na tablicy VII-1 pokazany jest sposób zabijania i oczyszczania ryb z łuski.. Sporządzanie rybnej masy mielonej..

Jak przebiega obróbka wstępna ryb?

Obróbka wstępna ryb.. magazynowanie, obróbka wstępna i wędzenie ryb - pakowanie produktów i sprzedaż.. Większość zakładów zamawia surowiec, który został już wcześniej poddany wstępnej obróbce (oczyszczenie, pozbawienie głów i wnętrzności).NOTATKA-_POTRAWY_Z_RYB_GOTOWANYCH.pdf .. To pomieszczenie nie zabiera zwykle zbyt wiele z przestrzeni zaplecza produkcyjnego.. Wiadomości .Plik Ocena towaroznawcza ryb.ppt na koncie użytkownika evelli • folder technologia gastronomiczna • Data dodania: 18 maj 2009Obróbka wstępna mięsa i ryb - wymagania Sanepidu .. Obróbka wstępna ryb: a) zabijanie ryb żywych b) rozmrażanie ryb mrożonych c) odsalanie ryb solonych d) oczyszczanie: - usuwanie łusek - ściąganie skóry - patroszenie e) podział tuszek : - filetowanie - dzielenie na dzwonka 2.. Charakterystyka i zastosowanie owoców morza 223 6.8.1.. Sposoby rozmrażania ryb: a) na mokro- w wodzie z soląObróbka w stçpna ry b šwieiych Etapy obróbki wstçpnej ryb przedstawiono na rys" c) œsuwanie tuski f' šciaganie skóry ze szczupaka a) o ghLszanie ryby d) golenie ryby b) zabiJanie e) patrcxszenie i) filetowanie 40.411 g) patroszenie — odglawianie h) dzielenie na dzwonka I IL s 65; 31b s.Obróbką wstępną nazywa się proces, którego zadaniem jest przetworzenie.. -ryby daleko morskie- złowione poza Bałtykiem.Wiadomości wstępne o technologii gastronomicznej.. Ryby i przetwory rybne są źródłem wysokowartościowego białka i wielu innych składników istotnych w odżywieniu organizmu ludzkiego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt