Parafrazy słowotwórcze wyrazów pochodnych

Pobierz

PARAFRAZA SŁOWOTWÓRCZA - opis wyjaśniający znaczenie wyrazu pochodnego (derywatu), zawierający wyraz podstawowy.. Wskazuję i nazywam formant w wyrazie pochodnym.. Uzupełnij zdanie.Z podanych wyrazów pochodnych wypisz: parafrazę słowotwórczą, wyrazy podstawowe, tematy słowotwórcze, formanty oraz oboczności.. Wspólne znaczenie mają wyrazy: • domek, piesek, kwiatek, konik, wskazują bowiem ´coś małego´, • herbaciarnię, jadalnię, kurnik łączy znaczenie miejsca, w którym coś się znajduje lubZapisz parafrazy slowotwórcze podanych wyrazów.. Objaśnienia znaczeń leksemów podaję za Nowym słownictwem polskim.. kotek - mały kot; malarz - ten, kto maluje; malarka - kobieta malarz; pogrzebacz - to, czym można pogrzebaćWYRAZ PODSTAWOWY to wyraz, od którego tworzone są inne wyrazy.. odmierzanie/czynność związana z miarą.. przyrostek wyraz pochodny parafraza słowotwórczaPowyższe kategorie słowotwórcze wyłoniliśmy spośród naj­ pełniej reprezentowanych KPS.. WYRAZ POCHODNY to wyraz utworzony od wyrazu podstawowego.. pisać - pisarstwo, dom - domownik, biegać - bieżnia, cukier - cukierniczka.. Pochodzą od innych wyrazów - tworzymy je od wyrazów prostych albo… od innych wyrazów podzielnych słowotwórczo, czyli od innych wyrazów pochodnych.. Wyróżniamy: złożenia - w tych wyrazach podstawy słowotwórcze łączy zazwyczaj cząstką -o- lub -i- (grotołaz), zrosty - w tych wyrazach podstawy słowotwórcze nie są łączone dodatkowymi cząstkami (Wielkanoc),Wyraz pochodny do analizy: stolik..

Parafrazy słowotwórcze konstruuję samodzielnie.

miniony/coś mijającego.. Oto ich analiza słowotwórcza: biel: biel-ø (cecha tego, co jest białe) podskok: podskok-ø (rezultat tego, że ktoś podskoczył)forma podstawowa - pracowitość (M. wymysł - 'coś, co zostało wymyślone'.. Parafraza słowotwórcza pozwala wyodrębnić podstawęParafrazy słowotwórcze podanych przez Panią wyrazów brzmią następująco: lasek 'mały las', leśnik 'ten, kto (pracuje) w lesie'.. WYRAZ/Y MOTYWUJĄCY/E - wyraz, od którego został utworzony dany wyraz pochodny.. Przemiany, które dokonały się w Polsce po 1989 roku, orazSłowotwórstwo Słowotwórstwo - dzieł językoznawstwa, który zajmuje się opisem powstawania nowych wyrazów.. np. domek - dom.parafrazy słowotwórcze wyrazów pochodnych dla: klimatyzator, lotniskowiec, odtwarzacz, serwisantPodaję parafrazy słowotwórcze wskazanych wyrazów pochodnych.. Podają wyraz podstawowy, od którego został utworzony.. kot-kotek kresk/a-kreskowanie jechać-dojechać.Definicja słowotwórcza (parafraza słowotwórcza) Definicja słowotwórcza jest to taka definicja wyrazu pochodnego, która zawiera wyraz podstawowy.. np. domek - 'mały dom'.. wyrazy pochodne parafraza słowotwórcza żabka gotowanie cecha rzeczy białej człowiek zajmujący się rolą kobieta krawiec.. W skład tej samej kategorii słowotwórczej mogą wchodzić wyrazy utworzone od różnych części mowy za pomocą różnych formantów.nych..

Napisz parafrazy słowotwórcze powstałych wyrazów.

2.wskazuje drogę.darzyć uczuciem przyjaźni.mebel stojący pod ścianą.przemieszczać się z jednego miejsca w drugie.. 3.drogowskaz - drogowskazowy.przyjaźń - przyjacielski.meblościanka - meblościankowe [np. wyposażenie pokoju].chodnik .Kategorie słowotwórcze .. a)kucharka b)Mazowszanin c)wiertarka d)dostojeństwo.. Babilończycy/mieszkańcy Babilonii.. Odpowiedź Guest.. Typ słowotwórczy tworzą słowa, pochodzące od takiej samej części mowy lub utworzone za pomocą takiego samego formantu, albo też mające takie same bądź podobne znaczenie ogólne.Wyraz pochodny składa się z podstawy słowotwórczej i formantu/ów.. Wyrazy to: Łakomstwo, średniowiecze, śmiałek, maluch, nadbrzeże, wampirzyca, chłopisko, mieszkanka, ptactwo oraz Stanisława.Do podkreslonych wyrazow dopisz parafrazy slowotworcze w kazdej parafrazie podkresl wyraz podstawowy mniony odmierzanie babilonczycy gwiazdowy zachodzie.. Podstawowe pojęcia słowotwórstwa: Wyraz podstawowy - wyraz od którego wywodzą się wyrazy pochodne ( np. ławka → ławeczka, ręka → rękawiczka Wyraz pochodny - wyraz utworzony od wyrazu podstawowego, zazwyczaj za pomocą formantówParafraza słowotwórcza, czyli omówienie znaczenia wyrazu pochodnego, ma postać wielowyrazowego wyrażenia, w którego skład wchodzi wyraz podstawowy, np. biegacz 'ten, kto biega', stolik 'mały stół', zielenieć 'stawać się zielonym'..

Uczniowie budują jak najwięcej wyrazów pochodnych.

gwiazdowy/związany z gwiazdą.Kategorie słowotwórcze.. Analizując budowę słowotwórczą wyrazu pochodnego, szukamy przede wszystkim jego bezpośredniego "przodka", czyli wyrazu podstawowego.. Kategoria słowotwórcza to grupa wyrazów pochodnych o tym samym lub podobnym znaczeniu ogólnym.. szklarz - 'ten, kto szkli'.. Wybierają 4 dowolne formanty i zapisują w zeszycie jak najwięcej wyrazów pochodnych zawierających taki formant.. Zrosty - taki typ wyrazów złożonych, w których poszczególne części wykazują wobec siebie zależność składniową i zachowują jeden akcent, np.Wyrazy podzielne słowotwórczo są wyrazami pochodnymi.. Zapożyczanie wyrazów jest jednym ze sposobów wzbogacania języ-ka naturalnego.. Kategoria słowotwórcza to grupa wyrazów pochodnych, które mają takie samo lub podobne znaczenie ogólne.. Wyrazy pochodne są związane z wyrazami podstawowymi nie tylko znaczeniem, ale także formą, np. dom - dom-ek, mówić - mów-ca, metal - metal-owy, robić - z-robić, czytać - prze-czytać.. Nazywam kategorie słowotwórcze, np. wyrazy zdrobniałe, nazwy wykonawców czynności, nazwy miejsc.DAJĘ NAJ Pokaż, w jaki sposób utworzono neologizmy słowotwórcze (oddziel formanty od podstaw słowotwórczych, napisz parafrazy słowotwórcze wyrazów pochodnych, podaj wyrazy podstawowe) klimatyzator-..

Definicje słowotwórcze możemy tworzyć tylko dla wyrazów pochodnych.

odtwarzacz-.. serwisant-.. 2.Wyraz pochodny, który powstał z dwóch wyrazów podstawowych, jest nazywany WYRAZEM ZŁOŻONYM.. Od razu widać, czym się od siebie różnią, a w czym są podobne.. Odpowiedź Guest.. Parafraza słowotwórcza (opis wyjaśniający znaczenie wyrazu pochodnego, zawierający wyraz podstawowy) : Myć - kąpać się.. Następnie proszę, aby wskazali spośród zbudowanych wyrazów te, które:Budowa słowotwórcza wyrazu.. Za pomocą wskazanych przyrostków utwórz rzeczowniki.. przyrostek wyraz pochodny parafraza słowotwórcza-arka ….. .-ik ….. .-owiec .. .-nica .. Przykłady podaję wraz z kwalifikatorami.. Napisz parafrazy słowotwórcze powstałych wyrazów.. Wyraz podstawowy: mycie.. A)kucharka-pani pracująca w kuchni b)Mazowszanin-mężczyzna mieszkający na Mazowszu c)wiertarka-urządzenie do wiercenia d)dostojeństwo -postawa osoby zachowującej się dostojnie.W każdej kategorii wyrazów możemy dostrzec poszczególne typy słowotwórcze.. Parafraza słowotwórcza: mały stół; Podstawa słowotwórcza: stol; Formant -ik; Oboczności: o:ó l:ł; Co to jest rodzina wyrazów?. SŁOWOTWÓRSTWO to nauka, która zajmuje się budową wyrazów pochodnych, ich relacjami formalnymi i znaczeniowymi z wyrazami podstawowymi oraz wyjaśnia pochodzenie wyrazów.Złożenia - czyli wyrazy, w których części znaczące (tematy słowotwórcze) połączono formantem wrostkowym" -i-; -y- lub -o-, np. woziwoda, listonosz.. Schemat tak zbudowanego TPS pozwolił nam zorientować się, w jaki sposób dokonuje się tworzenie wyrazów pochodnych w obydwu językach, jaka jest frekwencja zajmowanych "pozycji" w TPS.. Wyrazem podstawowym w obu przypadkach będzie wyraz las , od którego formacja lasek została utworzona sufiksem (tj. formantem) -ek, a leśnik - sufiksem -nik (alternacje: a:e oraz s:ś pełnią rolę współformantu).Słowotwórstwo część 2 - Budowa wyrazów pochodnych2.. To grupa wyrazów mających ten sam rdzeń i połączonych wspólnym ogólnym znaczeniem np. kwiat, kwietnik, kwiecisty, kwiatostan, kwitnąćTworzą wyraz z formantem zerowym.. proszę ( ̄︶ ̄) myślę, że dobrze Wyjaśnienie: Tematy słowotwórcze,w których zachodzą oboczności (tutaj dodatkowo) (to co jest podkreślone to oboczności) u-my-cie1.. Podaję znaczenie formantu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt