Przeczytaj tekst uzupelnij kazda luke 8.1-8.4

Pobierz

Dwa fragmenty zdania podano dodatkowo i niw pasują one do kontekstu.. Potrzebne na jutro.. 2014-01-08 15:54:31 Angielski - Uzupełnij tekst .. Zadanie 8. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstal spójny i logiczny tekst.. Przeczytaj tekst.. Wymagana jest pelna poprawnošé gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wpisz w każdą lukę (8.1-8.4) brakujące zdanie (A-E) tak,…przeczytaj tekst z którego usunięto cztery zdania wpisz w każdą lukę 8.1 8.4 literę która oznaczono brakujące zdanie (a-e) tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst uwaga jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki4.. Home / historia / DAJE 50 I NAJ Przeczytaj tekst i uzupełnij zdania, tak aby były prawdziwe.. Napisz dialog, gdzie ty jesteś księgowym i dzwoni do Ciebie klient i umawiasz go na spotkanie!. Wpisz w każdą lukę literę przyporządkowaną właściwej.Zadanie 9.. ), przekształcając jeden z wyrazów z ramki w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst.Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych zadanie 8.. (4 pkt) Przeczytaj tekst.. właściwymi wyrazami (A-C) proszę o szybką pomoc 2 Zobacz odpowiedzi piotrborkowyp17ykj piotrborkowyp17ykj 6.1 C 6.2 A 6.3 C 6.4 B 6.5 A 6.6 A 6.7 B 6.8 B Dzięki dziękuję ️ ️ .Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wkażdą lukę (1-5) wpisując z ramki jeden wyraz w odpowiedniej formie..

Przeczytaj ...uzupelnij dialog w kazda luke 5 1 5 3.

jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Napisz prognozę pogody dla planety.. RAINING POETRYDAJE 50 I NAJ Przeczytaj tekst i uzupełnij zdania, tak aby były prawdziwe.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.uzupelnij zdania wpisz w kazda luke odpowiedni termin wybrany z ramki.. Uwaga!. Napisz podobny dialog według wzoru.. Uzupełnij zdania.. Przeczytaj Tekst Mozaika.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.. Wpisz w każdą lukę literę przyporządkowaną właściwej.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4. .. LICEUM 1.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Wstaw w luki (7.1-7-4) poniższe formy zdań (A-F) tak by tekst stanowił logiczną całość.. Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. (0-4) Przeczytaj tekst.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). (0-4) Przeczytaj tekst.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie jeden wyraz został podany dodatkowo.ring wait leave stop watch rain zad2str22Matura z języka angielskiego 2017.. Wykorzystajcie wybrane słownictwo z ramki możenie wymyślić zjawiska atmosferyczne, których nie ma na Ziemi..

Przeczytaj tekst i uzupelnij go podanymi slowami DAJE.

jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj tekst.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. Im Sommer bin ich bei Przedmiot: Język niemiecki / Szkoła podstawowa: 1 rozwiązanie: autor: patka0008 22.9.2010 (21:56) PRZECZYTAJ TEKST I ZAZNACZ KTÓRE ZDANIE JEST PRAWDZIWE (R), A KTÓRE FAŁSZYWE Przedmiot: Język niemiecki / Szkoła podstawowa: 6 rozwiązań: autor: Darusia15 8.6.2011 (16:38)Przeczytaj tekst i uzupełnij zdania 2012-04-20 16:35:33 Przeczytaj uważnie tekst w podręczniku, a następnie uzupełnij zdania.. Napisz podobny dialog według wzoru.. Napisz dialog o tym, jaki jest Bóg .Zadanie 8.. ), przekształcając wyrazy podane w nawiasie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. ), przekształcając jeden z wyrazów z ramki w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst..

Przeczytaj tekst i uzupelnij go wpisujac w kazda luke.

Przeczytaj ponownie .Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Zadania 4.Przeczytaj ogłoszenia A-C jeszcze raz.. Przeczytaj tekst.. Przeczytaj tekst.. Uzupelnij go wpisujac w kazda luke (1-5).. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.Przeczytaj opis ilustracji.. Wpisz w każdą lukę właściwy czasownik w odpowiedniej formie.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.4 Wykonaj zadanie w sekcji Skills Booster.net.Skills BoosterforPrzeczytaj teksty.. Uwaga!. Następnie uzupełnij luki w zdaniach 1-4.Luki należy uzupełn…Przeczytaj tekst.Uzupełnij luki (6.1.-6.8.). Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uzupelnij luke (4.1.—4.4.). jednym wyrazem, tak aby powstal spójny i logiczny tekst zgodny z Wymagana jest pelna poprawnošé ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uwaga!. Jeden wyraz zostal podany dodatkowo i nie pasuje do Žadnej luki.. Potrzebne na jutro.. short are covered the same irritate bodyWymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. Przeczytaj tekst i zaproponuj do niego odpowiedni tytuł 2..

Przeczytaj zdania i uzupelnij je odpowiednimi.

), przekształcając wyraz podany w nawiasie w taki sposób, aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). The rings have quitePrzeczytaj tekst.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. THE DOG SUPERHERO Swansea Jack is a hero in Wales.Przeczytaj opowiadanie Ulego i napisz, co robil.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Badania umiejetnosci pisania.. Man bestraft sie weniger als mich, wenn sie nicht gehorchen.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Przeczytaj tekst..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt