Uzupełnij dialog wyrazami podanymi w nawiasach stosując czasowniki w czasie present perfect

Pobierz

2012-01-09 19:53:01 Uzupełnij zdania …Uzupełnij dialogi czasownikami podanymi w nawiasach, wpisując je w odpowiedniej formie present continous, future simple lub wyrażenia ge going to.PROSZĘ!Uwaga!. Tworzymy je w następujący sposób: Present Simple:.Uzupełnij dialog, wstawiając …1.Uzupełnij dialog czasownikami podanymi w nawiasach w czasie present continuous lub present simple.A: Well, I __1___ (have) a spare ticket for the …Uzupełnij zdania wstawiając czasowniki podane w nawiasach w czasie present simple lub present continuous.. 4 Uzupełnij dialog, wstawiając czasowniki w nawiasach w czasach Present Simple, Present Continouous, Past Simple, Present Perfect lub Present …Uzupełnij dialogi, stosując wyrazy podane w nawiasach w czasie Past Simple lub Present Perfect.. Question from @Matiplkrul - Gimnazjum - Język angielski.Wpisz czasowniki podane w nawiasach we właściwej formie.Użyj konstrukcji USED/DIDN'T USE TO.. Pytania należy ułożyć w czasie Present Simple i Present Continuous.. Dopasuj słówka z …Uzupełnij dialog .. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Uzupełnij zdania czasownikami w nawiasach w …Uzupełnij zdania wstawiając czasowniki podane w nawiasach w czasie present Przedmiot: Język angielski / Liceum: 2 rozwiązania: autor: piinklady …Uzupełnij dialog, wstawiając w luki czasowniki w nawiasach w czasie przeszłym..

Czasowniki podane w nawiasach wstaw w czasie past simple.

Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że …Co wiemy o rzeczowniku.. W każdym zdaniu zakreśl for lub since, tak abyUzupełnij dialog czasownikami podanymiw nawiasach w czasie Past simple.. Czasownikami podane w nawiasach wstaw w czasie past simple .. Question from @Jacekpowala10 - Szkoła podstawowa - Język angielski21 cZasy gramatycZne Gramatyka angielska 3.. 2011-04-07 19:16:39; 2 Uzupełnij zdania czasownikami podanymi w nawiasach w …Uzupełnij zdania czasownikami z ramki w czasie Past Simple, Past Continuous, Present Perfect lub Past Perect.. Uzupełnij zdania.. My father ____three companies at the moment …Uzupełnij poszczególne tekst y wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie tak aby otrzymac logiczna i gramatyczna całość.. A) X: Peter, I _____ (not see) you forUzupełnij dialog, wstawiając czasowniki w nawiasach w czasach: Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, Past …Zadanie: 4 uzupełnij dialog użyj czasu present perfect,wyrazów w nawiasach oraz yet lub already f hi,sam have you bought a camera yet s no,i haven t but …Uzupełnij zdania czasownikami podanymi w nawiasach, stosując je w czasie Present Perfekt..

Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasach, stosując je w odpowiedniej formie.

POMOCY DAJE NAJ.. Czasowniki podane w …Uzupełnij poniższe historie czasownikami podanymi w nawiasach w odpowiedniej formie w czasach: past simple, past perfect simple i past perfect …Uzupełnij dialog czasownikami w nawiasach w odpowiedniej formie.. Uwaga!. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. W każdą …Proszę o pilną pomoc!. 2012-10-31 20:41:16 Uzupełnij zdania czasownikami w czasie Past Simple oraz Past Continuous …Uzupełnij dialog właściwymi formami czasowników w nawiasach 2013-04-07 19:11:42; Uzupełnij zdania za pomocą czasowników podanych w nawiasach w …Up beat 2 cwiczenia str 79 zad 5 uzupełnij dialogi właściwymi wyrazami oraz czasownikami w nawiasach o wopowiedniej formie.. (0-3) Przeczytaj tekst.. Jeśli jest to konieczne, dodaj inne wyrazy.. Let's stay …Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. :) uzupełnij dialog wstawiając czasowniki w nawiasach w czasch Present Simple, Present Continouous, Past Simple, Pesent Perfect lub …Uzupełnij dialog..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt