Charakterystyka wybranej postaci która wykazuje cechy wybitnego lidera

Pobierz

Pomimo tego, że są to dwa przeciwieństwa, posiadają cechy wspólne, jak: przywiązanie do zamku, pychai egoizm.Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody właściela serwisu zabronione.postaci, które potwierdzają tę cechę wskazuje odwa-gę, przedstawia-jąc przynajmniej jeden przykład zachowania postaci, który potwierdza tę cechę wymienia od-wagę jako cechę postaci Ocena postaci dokonuje oceny postaci, uzasad-nia swoją opinię dokonuje oceny postaci a w zależności od możliwości, jakie stwarza wskazana postać.Charakterystyka 47 dlaczego jakaś postać jest dla nas wzorem, to eks-ponujemy te cechy, które najbardziej w niej ceni-my; jeśli charakteryzowana osoba budzi sprzeczne uczucia, to pokazujemy ją z różnych stron, odsła-niając złożoność ludzkiej natury i trudności jedno-znacznej oceny.. Mówiąc o liderze, najczęściej myślimy o szefie, managerze, przywódcy czy kierowniku.. Charakterystyka to forma wypowiedzi ustnej lub pisemnej, która ma na celu przedstawienie cech zewnętrznych i wewnętrznych postaci rzeczywistej, literackiej lub fikcyjnej..

Przedstawienie postaci (co najmniej cztery informacje) 0 - 1p.

Obejmuje ona drobiazgowe scharakteryzowanie (opis) najczęściej głównego bohatera lektury, filmu lub sztuki, albo ważnych bohaterów pobocznych.Cechy usposobienia: cicha, skromna, mądra, wesoła, wśród swojej rodziny i przyjaciół czuje się swobodnie, wśród obcych jest nieśmiała i skrępowana.. Iosif Dżugaszwili), , komunistyczny przywódca ZSRR, Gruzin; od 1898 członek Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji (od 1903 we frakcji bolszewickiej); od 1922 sekretarz generalny RKP (b); w końcu lat 20. zdobył dyktatorską władzę w partii i państwie, zaprowadzając totalitarny system rządów (stalinizm);Charakterystyka postaci jest formą, która może sprawiać pewne trudności.. - to pytanie, na które znajdziesz odpowiedź w tym artykule.Kryteria oceny charakterystyki postaci literackiej Kryteria Punktacja I TEMAT (0 - 9)* 1.. Największą wadą i zarazem zaletą Zośki był upór, który jednak zawsze motywował go do działania i osiągania postawionych sobie celów.. Jak sama nazwa wskazuje opisujemy również charakter postaci oraz to, co lubi i czego nie lubi robić, a także jej nawyki, przyzwyczajenia.. Informacje te muszą być posegrowane w odpowiednie grupy (osobno cechy charakteru, psychiki, zachowania itd.). Wstęp - ogólne przedstawienie postaci;Jak napisać charakterystykę ..

Uczeń wymienia cechy omawianej postaci, analizuje jej motywy działania itp.

Nie pobłaża swojej siostrze Ismenie, która boi się złamać zakazu, otwarcie ją krytykuje, mówiąc, że takie postępowanie jest znieważaniem czci bogów.Charakterystyka postaci jest formą, która może sprawiać pewne trudności.. W dzieciństwie bał się wody, lecz dzięki uporowi stał się najlepszym pływakiem w .Był kluczową postacią ostatnich 15 lat II wojny peloponeskiej.. Przedstawienie postaci - imię i nazwisko - wiek, miejsce zamieszkania - wykształcenie 2.. Poprawne nazwanie i opisanie cech charakteru (usposobienia .Charakterystyka Zośki, Kamienie na szaniec - streszczenie i opracowanie powieści Aleksandra Kamińskiego.. 2014-10-19 09:32:04 Napisz charakterystykę , wybranej postaci literackiej , dowodząc, że warto ją ukazać w teatrze lub w filmie.. Cześnik jest osobną skłonną do kłótni, człowiekiem porywczym.. I słusznie, ponieważ lider, to osoba stojąca na czele, przewodząca, nadająca kierunek, której cechą.Stalin Józef W.. Wynika to z faktu, iż człowiek jest istotą dość skomplikowaną i nie dającą się do końca "odczytać"..

Jaka powinna być charakterystyka?

Charakterystyka postaci - opis bądź przedstawienie postaci literackiej występującej w dziele literackim mające na celu prezentację tej osoby i analizę jej postępowania.Jak sama nazwa wskazuje opisujemy również charakter postaci oraz to, co lubi i czego nie lubi robić a także jej nawyki, przyzwyczajenia.Charakterystyka pisana przez uczniów jest zazwyczaj charakterystyka bezpośrednią, czyli dotyczy wprost danej postaci.. Cechy wyglądu - budowa, kolor oczu, włosów itp. - sposób poruszania się, mówienia - sposób ubierania się 3. i poddane selekcji - należy oddzielić to,Otóż te cechy, które się pojawiły, to przede wszystkim uczciwość - przywódca jest osobą, która jest uczciwa, jest dalekowzroczny, to jest osoba, która umie inspirować innych - umie motywować, inspirować inne osoby, i to jest osoba, która wykazuje się kompetencjami, oczywiście w tym obszarze, w którym działa.Charakterystyka postaci to jedno z częstszych zadań, jakie na lekcjach języka polskiego dostają do napisania uczniowie gimnazjów i szkół średnich.. Stąd konieczność wyważania opinii i unikania pochopnych sądów.. Wiele osób wpada w pułapkę suchego wyliczania przymiotników - to nie jest właściwa droga.Charakterystyka postaci powinna składać się z następujących elementów: 1. i poddane selekcji - należy oddzielić to,Lider jest w tym wypadku swoistą soczewką skupiającą cele i dążenia swej grupy społecznej i przekazującą je na zewnątrz..

2009-11-08 17:52:29Charakterystyka - cechy.

Cechy charakteru - sposób zachowywania się w różnych sytuacjach, ogólne cechy charakteru - usposobienie .Charakterystyka postaci Uwaga!. Cechy charakteru: Ligia jest nieskazitelnie dobrą, uczciwą, szlachetną dziewczyną, uosobieniem piękna i niewinności.Sprawdź, jakie są pozytywne i negatywne cechy charakteru i czym różnią się one od osobowości.. Charakteryzowany jest jako wybitny polityk i wódz, któremu brak rozwagi, wygórowane ambicje i skłonność do wystawnego trybu życia przysporzyły wielu wrogów.. Poznawanie formy wypowiedzi, jaką jest charakterystyka, zaczniemy od określeń .Charakterystyka postaci - opis bądź przedstawienie postaci literackiej występującej w dziele literackim mające na celu prezentację tej osoby i analizę jej postępowania.. SynAhadiegoiUruoraz przebiegły bratMufasy.. Bardzo ważnym elementem pracy nad charakterystyką jest wcześniejsze zebranie jak największej ilości informacji o prezentowanej postaci.. Z artykułu dowiesz się także, jak sprawdzić, jaki masz charakter.. Napisz w zeszycie charakterystyke wybranej postaci (kobiety albo meŽczyzny), która wykazuje cechy wybitnego lidera (np. zaloŽycielki lub zaloŽyciela firmy, dzialaczki badž dzialacza spokecznego).Grzyby (Fungi) Lęgniowce (Oomycetes) - wielojądrowe strzępki, nie podzielone ścianami poprzecznymi - wegetatywna plecha - diploidalna - mejaoza zachodzi podczas wytwarzania organów płciowych - rozmnażanie bezpłciowe - zoospory lub konidia - rozmnażanie płciowe - oogamia - plemnia obrasta… Czytaj dalej →"Odziedziczyłem w lwiej części rozum, lecz jeżeli idzie o siłę - nie zostałem zbyt hojnie obdarzony" Skaza Skaza (Taka) - główny antagonista, występujący w filmieKról Lew.. Podpowiadamy również, jakie cechy charakteru są interesujące dla pracodawców i jak wpisać je do CV (także po angielsku).Najpierw wyjaśnijmy sobie, co to charakterystyka postaci.. Wynika to z faktu, że często trudno jest opisać kogoś tak, by opis był żywy i ciekawy.. Jeżeli w pierwszym przypadku, by scharakteryzować organizację trzeba było zwracać uwagę na cechy lidera, to tutaj ważna jest charakterystyka członków jako całości.Te cechy jej charakteru decydują o tym, że buntuje się przeciwko zakazowi Kreona, który uznaje za sprzeczny z własnym sumieniem i braterską miłością.. Bardzo ważnym elementem pracy nad charakterystyką jest wcześniejsze zebranie jak największej ilości informacji o prezentowanej postaci.. 1 Wygląd.Obaj bohaterowie różnią się osobowością.. Informacje te muszą być posegrowane w odpowiednie grupy (osobno cechy charakteru, psychiki, zachowania itd.). Analizie podlega nie tylko zewnętrzny wygląd prezentowanej osoby (jak w wypadku opisu postaci), lecz również jej sposób zachowania, charakter, intelekt, styl życia i wyznawane poglądy.Napisz charakterystykę wybranej postaci z filmu ,, Zemsta '' np. Papkina.. Wyróżniane są dwa główne rodzaje charakterystyk: charakterystyka .zdaniem — odznaczaé sie osoba, która kieruje innymi ludžmi albo ich reprezen- tuje, np. gospodarz lub gospodyni klasy, polityk, pracodawca.. Natomiast Rejent wykazuje w swoim postępowaniu dużo ostrożności, ale zarazem i konsekwencji oraz sprytu.. (właśc.. Gdy urodził się bratanekSimba, Skaza stracił szansę na przejęcie władzy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt