Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych w klasie i

Pobierz

Sala nr 4 ; Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.. w roku szkolnym 2012/2013 wraz z oceną efektywności.. PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z CHEMII DLA KLAS I, II i III GIMNAZJUM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM.. Program powstał po przeprowadzonej wstępnej diagnozie pedagogicznej .Sprawozdanie z realizacji zajęć Ja też potrafię z języka polskiego w klasach IV — VI Osoba prowadz ąca: mgr Edward Mazur Szkoła Podstawowa w Biesnej Rodzaj sprawozdania: cało ściowe, za cały cykl wrzesie ń 2011 r. - czerwiec 2012 r. Frekwencja: 100%SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Author: Gimnazjum w Jerzykowie Last modified by: user Created Date: 1/17/2011 10:52:00 AM Company: szkoła jeżykowo Other titles: SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCHZajęcia dydaktyczno- wyrównawcze w klasach I-III.. Grupy zajęciowe to: 1.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka angielskiego prowadzone przez mgr Iwonę Sztafę.. Dorota Łyczak .. przewidzianych w podstawach programowych jako wiadomości i umiejętności konieczne i których posiadanie jest niezbędne w toku dalszej nauki, rozwoju i samorozwoju ucznia.. 2.PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZYCH w klasie 3 Autorka: mgr Anna Kwarciany Program powstał w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej czy społeczno - przyrodniczej dla uczniów klasy trzeciej..

Program zajęć wyrównawczych z języka polskiego liceum.

Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Informacje o realizacji zadania.. Bardziej szczegółowoSprawozdanie z zajęć zespołu wyrównawczo-kompensacyjnego w II semestrze roku szkolnego 2008/2009 Klasa I Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu: w środę , w godz. 11.35 - 12.00 i w czwartek, w godz. 11.35 - 12.00.. Zajęcia rozwijające zainteresowana z geografii - prowadzący Damian Hełdak Liczba godzin przeprowadzonych zajęć: 17 3.Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV - VI.. ROK SZKOLNY 2005/2006 ANETA WALICKA-JASIŃSKA .. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu na przemian dla klas IV i V oraz VI.. Poniedziałek .. Odbywają się dwa razy w tygodniu (grupa I-wtorek, godz.12.50-14.25, grupa II- czwartek, godz.14.30-16.05).Celem ogólnym zajęć jest rozwijanie umiejętności kluczowych: czytania, pisania, korzystania .Sprawozdanie z zajęć matematycznych w klasie VI.. Na zakończenie zajęć o tematyce kulturowej uczniowie przygotowywali quiz dotyczący Londynu oraz Szkocji.. Zespół wyrównawczy liczył 7 uczniów klas szóstych i 8 uczniów klas czwartych i piątych.SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Author: Gimnazjum w Jerzykowie Last modified by: Lesław Czerniak Created Date: 6/24/2020 4:53:00 PM Company: szkoła jeżykowo Other titles: SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCHSprawozdanie z zajęć wyrównawczych I semestr 2009/2010 Zajęcia wyrównawcze przeznaczone są dla dzieci uczęszczających do 1 klasy szkoły podstawowej.Katalog Aneta Stachelek, 2015-04-28 Zalas Język polski, Sprawozdania Sprawozdanie z zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka polskiego realizowanych w formie indywidualnej.Wyniki dla .ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE PLAN PRACY DLA KL 1c ..

Łącznie odbyło się 27 zajęć.

Ilość uczniów1.. Zrealizowano 63/96 .Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów klasy VI-ej szkoły podstawowej, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego.. Marta Żak .. Sala nr 3 ; Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.. Immanuel Kant Grzegorz KoziołZajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.. CEL GŁÓWNY: usuwanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów.. z matematyki.. Przykładowe prace uczniowskie zostaną dołączone do sprawozdania.. .Zajęcia z wychowawcą; Doradztwo zawodowe, Logopedia; Muzyka; Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.. Obejmowały: 5 ucz.. WSTĘP.. Adama Mickiewicza w Kole z Oddziałami Przedszkolnymi i Sportowymi.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z edukacji matematycznej odbywały się w I semestrze r. sz. 2013/2014 raz w tygodniu - w środę.. Zajęcia wyrównawcze z matematyki w szkole Podstawowej w Szczenurzy prowadzone były w dwóch grupach.. Program został zrealizowany z godnie z podstawą .SPRAWOZDANIE Z I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 ZADANIE 4 - ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Głównym celem zajęć wyrównawczych z języka angielskiego jest uzupełnienie .. grupa starsza - dla uczniów z klas IV-VII).. Dokładny harmonogram zajęć znajduje się w dzienniku zajęć wyrównawczych.Zadanie nr 3 : Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV-VII Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia: Dorota Siejkowska SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI DLA KLAS IV-VII za okres od 18.09.2017 r. do 31.01.2018 r. SEMESTR 1 1..

Frekwencja 92,86. z kl.III b. Celem zajęć było: 1. wyrównanie dysharmonii rozwoju.

Informacja o realizacji programu nauczania.. z matematyki.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Grupa liczy 10 osób.. W każdej z grup jest 6 uczniów.. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl 1-3; zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl 4-6; W-F; Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl.1 i kl.2; Wirtualna świetlica szkolna; Projekt #shareEU; Program SKS; e-dziennik; Classroom; Adresy mailowe nauczycieliZajęcia wyrównawcze z języka polskiego prowadzone w ramach projektu Zielone światło dla edukacji adresowane są do uczniów klas 5 i 6.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.. Od stycznia 2010 roku w naszej szkole realizowane są zajęcia dydaktyczno wyrównawcze w klasach I-III , w ramach programu unijnego "Od bariery po sukces".. Program powstał w oparciu o podstawę programową oraz program nauczania chemii w gimnazjum.Plik PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO wyrównawczych klasa II.doc na koncie użytkownika dzianina007 • folder wyrównawcze • Data dodania: 4 mar 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY III "b" ZA ROK SZKOLNY 2008/2009 (klasy II "b" Szkoły Podstawowej im.. W ramach art. 42 KN realizowane były zajęcia matematyczne w wymiarze 1 godz. tygodniowo w klasie VI..

Na zajęcia uczęszczało 6 uczniów.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-.

Zajęć w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 odbywało się 16 godzin.. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności w zakresie stosowania struktur leksykalno-gramatycznych w klasach V-VI.. Szkoła Podstawowa nr 2 im.. Z PROWADZENIA ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI.. Liczba uczniów, uczestniczących w zadaniu: 8 2.. Marii Konopnickiej w Droszewie () Zajęcia rozwijające z języka polskiego w klasie VII [1] "Przyjazna polszczyzna" Głównym celem zajęć jest rozwijanie zdolności i zainteresowań humanistycznych uczniów oraz inspirowanie ich do pogłębiania wiedzy polonistycznej.Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim) Klasa III "b" Wychowawca klasy: Agnieszka Piontek-Prusinowska.. Obejmuje on wymagania konieczne i podstawowe, co ma umożliwić osiągnięcie skuteczności w uczeniu uczniów .W ciągu całego roku zrealizowano łącznie 235 godzin zajęć, w tym: 31 godz. zajęć logopedycznych (2 dziewczynki, 2 chłopców) 32 godz. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego (3 dziewczynki, 5 chłopców) 36 godz. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki (3 dziewczynki, 5 chłopców)Published on Szkoła Podstawowa im.. Realizacja ich nastąpiła w terminie od 9 września 2014 do 19 grudnia 2014.Z kolei podsumowaniem zajęć Invitations, było projektowanie w programie Word zaproszeń.. W grupiezajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV - VI zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu "Zajęcia dodatkowe dziś - szansą na lepsze jutro" w okresie od września 2012 r. do czerwca 2013 r. "Tyle jest w każdym poznaniu nauki, ile jest w nim matematyki.". w klasach IV-VI:klasaVI .SPRAWOZDANIE.. ROK SZKOLNY 2014/2015.. w klasach I-III: klasa III .. Literka.pl Program zajęć wyrównawczych z języka polskiego liceum Data dodania: 20-06-27 23:3:43 Autor: Magdalena Tchórz-Wójtowicz Program zajęć wyrównawczych z języka polskiego dla uczniów klasy I c w ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt