Czy nauczyciel na rok przed emeryturą może iść na urlop zdrowotny

Pobierz

Jego łączny wymiar w okresie.Kiedy nauczyciel może pójść na urlop zdrowotny Zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia są teraz bardziej restrykcyjne.. 7 ustawy zakazuje jedynie podejmowanie w tym czasie przez nauczyciela innego stosunku pracy lub innej działalności zarobkowej.Maksymalnie urlop zdrowotny może trwać rok.. Przede wszystkim obecnie na urlop może skierować nauczyciela tylko lekarz medycyny pracy, a nie jak wcześniej - każdy lekarz, także pierwszego kontaktu.Nauczycielowi do przejścia na emeryturę, od 01.09.2013 r., pozostał jeden rok pracy.. Idzie nowe, cytuje: "Nowe przepisy maja na celu wydłużenie okresu pracy w szkole, od którego uzależniona jest możliwość skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia, z 7 do 20 lat.. Może to być pół roku, kwartał czy też miesiąc.. Czy w tym ostatnim roku przed emeryturą, nauczyciel może skorzystać z urlopu zdrowotnego?Nabycie prawa do wcześniejszej emerytury dla nauczycieli.. Jeśli na ten dzień spełnia warunki do urlopu, to dyrektor szkoły nie może nie uwzględnić takiego wniosku.Pani Karolino, a czy przepisy przewidują jakąś granicę, po przekroczeniu, której na taki urlop nauczycielowi pójść nie wolno, np. czy nauczyciel, któremu pozostał tylko rok do emerytury może z takiego urlopu na poratowanie zdrowia skorzystać, kiedy z góry będzie wiadomo, że po powrocie z urlopu osiągnie już wiek emerytalny i do pracy w zawodzie nauczyciela już nie wróci?Co ważne, nauczycielowi któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, wspomniany urlop nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne, czyli spełnia warunki konieczne do nabycia prawa do emerytury.Tak, nauczyciel może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia..

Jednak nauczyciel sam decyduje, jak długo chce przebywać na urlopie.

Czy osoba urodzona w 1959 r. pracująca nieprzerwanie w oświacie "przy tablicy" nabywając prawo do wcześniejszej emerytury, musi na nią przejść do końca roku 2008 r.23:29.. Czy roczny urlop spowoduje, że przejście nauczyciela na emeryturę przesunie się o kolejne cztery miesiące?Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia .Decydujące znaczenie przy badaniu, czy nauczyciel spełnia warunki do urlopu zdrowotnego ma moment złożenia wniosku o udzielenie urlopu.. Łączny wymiar urlopu w okresie całego zatrudnienia na stanowisku nauczyciela będzie wynosił 1 rok, nie zaś jak obecnie 3 lata.W związku z powyższym rodzi się pytanie, czy nauczyciel w okresie trwania urlopu dla poratowania zdrowia może przystąpić do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły.. Przepis art. 73 ust.. Można go wysłać na urlop zdrowotny maksymalnie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.Jeżeli nauczyciel posiada uprawnienia emerytalne zarówno do wcześniejszej emerytury (czy z Karty Nauczyciela lub z innych ustaw), jak i emerytury w wieku powszechnym (wyrok SN z 4 grudnia 2003 r., I PK 72/03; wyrok SN z 26 marca 2007 r., I PK 262/06) nie przysługuje mu urlop zdrowotny.Nauczycielowi pozostało osiem miesięcy do przejścia na emeryturę, a chciałby jeszcze skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia..

Takiego urlopu udziela się maksymalnie na okres roku.

Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do EMERYTURY brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.W przypadku nauczyciela, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.Nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt