Karta charakterystyki chusteczki velox

Pobierz

Strona 5 z 12 Oczyszczalnia ścieków: 0,118mg/l Osad wody słodkiej: 5,3mg/kg Gleba: 2,83mg/kgKARTA CHARAKTERYSTYKI Velox Wipes NA Data wydania:01.04.2015 Wersja PL: 1.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem Komisji UE 2015/830 z 28.05.2015r.. Mogą być stosowane na oddziale intensywnej opieki medycznej oraz bloku operacyjnym, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp.Właściwości chusteczek Velox Duo Wipes: Rozmiary chusteczek - 19 x 15 cm.. Chusteczki bez zawartości alkoholu, przeznaczone są do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz powierzchni, które mają bezpośredni kontakt z żywnością.. 100 g roztworu zawiera: 0,15 g N- (3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina.Chusteczki Velox Duo Wipes 50 szt.. Produkty Polecane.Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 453/2010 z 20.05.2010r.. Załączniki: velox-wipes-na-karta-charakterystyki.pdf#Velox Wipes NA - Karta charakterystyki, velox-wipes-na-arkusz-danych-skladnikow.pdf#Velox Wipes NA - Arkusz danych składników Nasza cena: 18,90 zł .VELOX TOP AF 1 L preparat na bazie alkoholu do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego.. 0 Opinie Napisz opinie.. Skład: 100 sztuk zawiera: 173 g - roztworu nasączonego..

Strona 4 z 12 pojemnikach.Karta charakterystyki.

Opakowanie: puszka 100 szt., wkład 100 szt.KARTA CHARAKTERYSTYKI Velox Wipes NA Data wydania 26.08.2013 Data aktualizacji: 31.03.2017 Wersja PL: 3.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r.. Bardzo skuteczne w działaniu, szybko dezynfekują powierzchnie nie powodując ich odbarwień.Bezalkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcji przeznaczone specjalnie do nieinwazyjnych wyrobów medycznych Velox Wipes NA są zalecane specjalnie do dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany.. Chusteczkę wyjąć z opakowania i przetrzeć nią dezynfekowaną powierzchnię.Velox Wipes firmy Medi-Sept są chusteczkami nasączonymi płynem na bazie alkoholu służącymi do szybkiej dezynfekcji.. Chusteczki na bazie alkoholu do szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego.. Strona 1 z 11 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: VELOX WIPES 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:Velox Wipes NA Bezalkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych:-szerokie spektrum działania już w 1 min.-prątki gruźlicy już w 5 min.-wyjątkowe właściwości myjące-delikatne dla powierzchni-przyjemny, świeży zapachVelox Wipes..

... Karta Charakterystyki Velox Wipes - karta charakterystyki 02.10.2018. wróć do listy.

KARTA CHARAKTERYSTYKI.Chusteczki Velox NA zalecane są do dezynfekcji różnorodnych powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego.. Czas działania: 30 sekund.. Zalecane są także do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed dokonaniem procesu sterylizacji.. Nie zawiera aldehydu i fenolu dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych .Medisept Velox Wipes NA bezalkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcji 100 szt. puszka w kategorii Dezynfekcja .. Opakowanie: puszka 100 szt., wkład 100 szt., rozm.. Zastosowanie: Velox Medi Wipes to chusteczki do mycia i szybkiej dezynfekcji małych powierzchni w obszarze medycznym, domach opieki, sanatoriach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich, kosmetycznych, gabinetach masażu, przedszkolach, szkołach oraz do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością.Chusteczki Velox NA bezalkoholowe przeznaczone są do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni sprzętu medycznego, foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej i operacyjnej oraz innych trudno dostępnych powierzchni w obszarze medycznym.. Strona 1 z 7KARTA CHARAKTERYSTYKI Velox NA Data wydania 12.11.2008 Data aktualizacji: 14.02.2011 Wersja PL:1.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporz ądzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 453/ 2010 z 20.05.2010r..

Bezalkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni sprzętu medycznego.

Tuba 100szt Chusteczki Velox Wipes NA zalecane są do dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelanyMedisept Velox Wipes NA Bezalkoholowe chusteczki włókninowe przeznaczone specjalnie do dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu.. Stosowane są do odkażania foteli, łóżek, aparatury medycznej i operacyjnej.. Velox Wipes NAVelox Wipes Alkoholowe chusteczki przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych:-szerokie spektrum mikrobójcze już w 30 sek.. Czas działania: 30 sekund.. Skład: propan-2-ol, alkohol etylowy, amina, QAV.. Można ich też używać do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed sterylizacją.Chusteczki Velox w składzie .. Dokumenty dotyczące produktów takie jak: instrukcje szczegółowe, karty charakterystyki itp., dosyłamy naszym klientom na życzenie, w ciągu dwóch dni roboczych.. Zastosowanie:KARTA CHARAKTERYSTYKI Velox Duo Wipes Data wydania 03.06.2019 Wersja PL: 1.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r..

Zalety: skuteczne już od 30 sekund!, doskonałe właściwości myjące,Ulotka Karta charakterystyki.

Skuteczne w 1 minutę.. Velox Wipes - chusteczki nasączone preparatem na bazie alkoholu, których przeznaczeniem jest dezynfekcja powierzchni nieinwazyjnych wyrobów.. 2008 Data aktualizacji: 29.05.2015 Wersja PL: 5.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 453/2010 z 20.05.2010r.. Strona 2 z 7 Mieszaniny: Niebezpieczne składniki: brak.KARTA CHARAKTERYSTYKI VELOX WIPES Data wydania 16.01.2014 Data aktualizacji: 31.03.2017 Wersja PL: 4.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r.. Propan-1-ol * 67-63- 71-23-8 900 mg/m3 200 mg/m3 1200 mg/m3 600 mg/m3 nie ustalono nie ustalonoChusteczki Velox Wipes NA wkład.. Skład: 100 g roztworu zawiera: 40 g propan-2-ol (CAS:67-63-0), 20 g etanol, 0,39 g aminy, n-C10-16-alkilotrimetylenodi-produkty reakcji z kwasem chlorooctowym, 0,25 g chlorek didecylo-dimetyloamoniowy.. Strona 3 z 9 SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaruKARTA CHARAKTERYSTYKI Velox NA Data wydania 12.11.. Gramatura chusteczek - 50 g/m 2.. Zalecane zastosowanie do nieinwazyjnych wyrobów medycznych: sprzętu, aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, końcówek stomatologicznych, łóżek pacjentów, szafek, blatów.Towary z velox-wipes-na-karta-charakterystyki.pdf#Velox Wipes NA - Karta charakterystykiKarta charakterystyki preparatu niebezpiecznego* Kodan chusteczki Data sporz¹dzenia: 18.01.2006 r. Data aktualizacji: 10.03.2006 r. Nazwa substancji Nr CAS NDS NDSCh NDSP 1.. Zalecane do lamp, głowic urządzeń kosmetycznych oraz do porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz plexi.. Preparat na bazie alkoholu zalecany do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni sprzętu medycznego, końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz łyżek protetycznych i wycisków stomatologicznych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt